Transparència

13 d'octubre de 2016

Enfortim la gestió transparent

CsJy0y4WIAAtxjMLa Fundació, que té la seva seu social a la Rambla Santa Mònica, 10, pl. 3 de Barcelona, i està inscrita en al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de febrer de 2008 amb el número 2404. Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones juriques. 

Subvencions

Durant l’exercici del 2020,  la Fundació ha realitzat poques activitats pel context de la pandèmia de la COVID-19.

Ara bé, cal destacar que hem desenvolupat el projecte A-porta, juntament amb la CONFAVC i iesMed, al barri de Can Mariner de Santa Coloma de Gramenet amb la missió de detectar situacions de  pobresa energètic. Tal com assenyalàvem, ha estat un any terriblement complicat pel projecte donada la pandèmia i, per tant, les restriccions sanitàries. Tot i així, en el seu desplegament hem pogut copsar com han augmentat les necessitats i les desigualtats entre el veïnat.

Per altra banda, ens hem encarregat de tot allò que té a veure amb les Beques Joves Talent, com la recerca de candidats i candidates, els mentorings dels nous i dels antics alumnes, acompanyament a les famílies, relacions amb els instituts de secundaria, i preparació del servei de reforç per a adolescents en risc d’exclusió social.

L’any passat 2020 també la Fundació CONFAVC es va fer càrrec del lliurament- juntament amb la CONFAVC i entitats sòcies -de 250 lots d’aliments frescos agroecològics a 250 famílies vulnerables de l’àrea metropolitana, en una conjuntura molt complicada socialment pels estralls de la crisi econòmica derivada per la gran crisi sanitaria.

Informes econòmics

Com demostra el document adjunt, la Fundació està al corrent de tots els seus pagaments a la Seguretat Social.

Amb qui treballem:

Tornar