Transparència

13 d'octubre de 2016

Enfortim la gestió transparent

CsJy0y4WIAAtxjMLa Fundació, que té la seva seu social a la Rambla Santa Mònica, 10, pl. 3 de Barcelona, i està inscrita en al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de febrer de 2008 amb el número 2404. Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones juriques. 

Subvencions

Durant l’exercici del 2019,  la Fundació ha realitzat les activitats que describim en la següent Memòria 2019

Cal destacar que la nostra Fundació, tal com explicita en el Pla de Treball 2019, s’ha centrat tres actuacions rellevants projectes rellevants: el desplegament del projecte A-porta a la Zona-Nord de Barcelona i al barri barceloní de Can Peguera; ha fet una vintena de cursos de formació a una llarga llista de municipis de Catalunya – sobretot de comptabilitat en la gestió d’associacions; i ha desplegat el servei de mentories del projecte socio-pedagògic Aula-Actual als i a les beneficiaris de les beques Joves Talents d’Agbar.

Compta amb un pressupost anual de 169.585,00 € i ha estat receptora de quatre entrades de partides pressupostàries a través, també aquest any, de dos premis rellevants:

S’han  comptat amb els següents recursos:

Com demostra el document adjunt, la Fundació està al corrent de tots els seus pagaments a la Seguretat Social.

Amb qui treballem: