Horts de Miró

7 de maig de 2019

A-porta Horts de Miró

Febrer 2019-juliol 2019

Reus

La missió dels Picaportes

Combatre la pobresa energètica, centrant-se en unitats familiars en risc d’exclusió social.

L’estat dels comptadors, l’ajust dels consums a les necessitats reals o l’aïllament dels habitatges.

Trencar l’aïllament del veïnat.

Assessorar sobre el Punt d’Assessorament Energètic (PAE)

500 Llars visitades (desplegament)