A-porta

21 de juliol de 2016

Què és A-Porta?

Logo-APORTAÉs una projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint invisibles i res o poc valorades, vol generar un dinamisme nou valoritzant aquestes competències . En definitiva, aprofitar la capacitat d’iniciativa del veïnat en benefici del seu barri. Per tant, identifica el recursos personals dels veïns i veïnes més vulnerables, millora les seves habilitats mitjançant la creació de serveis què facilitin la relació amb les institucions locals. En conseqüència, també genera entre els habitants una dinàmica col·lectiva, creativa i integradora per al seu barri. (Visita la nova web: A-porta)

En resum, A-Porta apropa els serveis al veïnat, i lligant amb serveis socials, pretén detectar per a prevenir sobre tots el aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de vida (la salut, la pobresa, la violència masclista, la immigració, etc.) El nostre projecte, amb el porta a porta, arriba a les famílies, crea vincles, informa, dóna suport, i empodera a les persones.

Tornar

Quins objectius té?

mission2La missió del projecte és l’empoderament del veïnatge en l’exercici dels drets, creació de vincles i recursos per incidir en la millora de la qualitat de vida i la dignificació del barri i les persones. Per tant, té com a objectius:

  • Crear llaços entre els veïns/veïnes dels barris amb els actors i recursos més propers i necessaris. La voluntat és mostrar tots aquests recursos i eines que ofereixen les institucions i empreses del sector públic/privat i de la xarxa d’entitats socials del barri i, d’aquesta manera,
    trencar la cadena d’aïllament que experimenten.
  • Identificar les necessitats de les persones i oferir un acompanyament en relació amb els serveis dels actors/empreses locals, per a la millora de la qualitat de vida de la gent i del seu entorn quotidià.
  • Recollir i canalitzar les necessitats de les entitats, institucions i empreses públiques/privades , per a arribar a la ciutadania i resoldre els problemes relacionals i de serveis.

Tornar / Visita la nova web d’Aporta

Qui són els Picaportes?

solidarity-BLAUSón una xarxa de veïns i veïnes carismàtics que hauran de crear un dinamisme dins els barris populars . Aquests veïns i veïnes contacten. Els Picaportes són persones del mateix barri, compromeses, respectades, carismàtiques en el seu entorn i solidàries amb el conjunt dels habitants del seu barri, que arribaran a les llars personalment a través del porta a porta.

És la manera d’ajut a les persones per accedir als serveis, conèixer les seves necessitats i donar respostes. La seva tasca és escoltar la gent per després poder passar les informacions que creuen que pot ser d’utilitat a la gent, així com recursos i claus de canvi per incorporar i millorar la seva vida quotidiana en el dia a dia. A través d’aquest contacte i relació, a més, els habitants visitats surten del seu aïllament i fins i tot poden arribar a incorporar-se a actes o esdeveniments que siguin profitosos per a la comunitat.

Els Picaportes, són persones del mateix barri, compromeses, respectades, carismàtiques en el seu entorn i solidàries . Són peça clau del projecte, una mostra representativa de la realitat social dels habitants del barri, amb l’objectiu de poder arribar a la major quantitat de gent.

Els Picaportes estan formats en missions, planificades entre els actors locals i l’administració i què són d’interès comunitari. Gràcies a aquesta formació contactaran amb la gent del barri per ajudar-los a l’accés dels serveis; a conèixer les seves necessitats i a oferir respostes per un benefici col.lectiu. Són persones que dediquen unes 15 h/mes a aquesta tasca . Treballen en equips d’unes 20 persones en zones d’1 1 mil habitants, aproximadament.

Tornar / Visita la nova web d’Aporta

voisinmalinOrigen:

A-Porta és un projecte de l’associació Voisin Malin (VM), és una empresa social, constituïda sota la forma d’associació sense ànim de lucre , a l’octubre de l’any 201 0 a França. Té com a missió identificar “habitants actius” a barris populars, posant en valor les seves competències, creant serveis què facilitin el vincle entre els actors locals i els seus clients o usuaris, i suscitar entre aquests habitants actius la creació d’una dinàmica col·lectiva creadora de valor cap al barri.

L’assessora de cooperativisme iesMed va contactar amb VM i la Fundació CONFAVC per tal de fer possible la trobada entre elles i considerar l’oportunitat d’una adaptació del model VM a Catalunya. Els dies 27 de juliol i 29 de setembre de 201 5, es van mantenir a Barcelona dos reunions de feina amb la participació de les tres entitats. Aquest fet va permetre a la Fundació CONFAVC de conèixer millor el funcionament del projecte a França i a VM veure en directe barris de Catalunya, la seva situació i la tasca desenvolupada per l’organització veïnal.

Visita la nova web d’Aporta

Càpsula audiovisual:

Són partners del projecte:

 

 

 

 

Tornar