Assessories

28 de juny de 2016

asesoramentCercar, aportar, i, en definitiva, aplicar i innovar el coneixement suposa avançar davant dels reptes actuals. Assessorem i promovem estudis sobre:

 1. Participació ciutadana:
  Bones pràctiques en polítiques locals de participació.
  Conceptes, figures i pràctiques.
 2.  Medi Ambient:
  Ambientalització d’espais i d’actes (empreses públiques, centres cívics, festes).
  Indicadors ambientals i socials (consum, fiscalitat, emissions)
  Assessorament en la consecució de certificacions ambientals a entitats del tercer sector
   Mobilitat i contaminació atmosfèrica.
 3. Urbanisme i habitatge:
  Seguiment del Planejament local.
  Marc legal i normatiu.