Ser Barri

3 d'agost de 2021

SER BARRI, SCCL és una cooperativa integral, de persones i entitats consumidores i usuàries i de persones sòcies de treball. La Cooperativa té com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida de les famílies, en especial les que es troben en risc d’exclusió i resideixen en barris vulnerables, facilitant la seva (re)vinculació amb el seu entorn. Alhora, en cada barri destaquen persones amb un gran potencial, amb lideratge i compromeses amb el seu entorn, que poden realitzar aquesta tasca, des de la responsabilitat, el compromís, el coneixement i la confiança que dona la proximitat.

L’activitat principal de SER BARRI consisteix en el subministrament de béns i la prestació de serveis, sense ànim de lucre, a les persones i entitats sòcies de consum:

 

  • Mobilitzar a la participació de les persones sòcies i la ciutadania, organitzant accions, reunions o tallers.
  • Prestar serveis d’animació, convocatòria i dinamització de reunions i tallers al voltant dels projectes o serveis que presti la cooperativa.
  • La participació i mediació en trobades entre les persones sòcies de consum, l’acompanyament als veïns i veïnes en determinades gestions administratives complexes, el suport als habitants en l’ús de serveis en línia.
  • El servei “Porta a porta informativa” per a informar als veïns i les veïnes dels serveis i projectes prestats per la cooperativa i els altres que en cada moment es puguin establir des de la proximitat, com els serveis de neteja a domicili, assistència i manteniment de la llar, canguratge, assistència personal, i altres de similars.
  • La defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació de les persones consumidores.

Tornar