Guia de pressuposts municipals

29 de juny de 2016

pressupostosmunicipalsAutoria: Mata Remolins, Lluís, Muñoz Juncosa, Antonio. Col·lecció Biblioteca de Recursos Veïnals, “Guia fàcil”. Barcelona. Mediterrànea. 2004. Edició en català i en castellà. 9.5€

Resum: Les associacions ciutadanes, en les seves relacions amb els ajuntaments tenen, molt sovint, dificultats per comprendre el funcionament administratiu en general i la dinàmica pressupostària en particular.

Com s’aprova el pressupost d’un ajuntament? Com es gestiona? Què vol dir que no hi ha diners en la partida? Com es canvien les partides? Són algunes de les preguntes que apareixem regularment quan es sol·liciten subvencions o quan es reclamen determinades actuacions en els barris i ciutats.

Aquesta guia, escrita per dos tècnics en la matèria, dóna respostes i arguments clars, a aquestes i d’altres preguntes. Es pretén facilitar el coneixement més directe del funcionament d’una administració pública com la municipal, en l’aspecte pressupostari, que és un dels més complexos del seu funcionament i que té, a més, una indubtable repercussió en la vida de les ciutats.