Guia bàsica de la pràctica de l’urbanisme

29 de juny de 2016
Autorurbanismeia: Xalavarder Aulet, Maria. Col·lecció Biblioteca de Recursos Veïnals, “Guia fàcil”. Barcelona: Icaria, 2007. La guia està disponible en català i en castellà. 10€
Resum: La guia que oferim és una eina que exposa de manera clara i entenedora com es du a terme l’activitat urbanitzadora i situa al ciutadà i ciutadana en un lloc preferent de participació. Ens introduirem en el fet urbà, examinant i desglossant les seves principals regles del lloc (lleis, normes, processos).
La guia respon a les preguntes: què és urbanitzar? Qui executa i de quina manera la urbanització?