Construïnt la ciutat democràtica

29 de juny de 2016

construint la ciutat democratica_1Autors: Carme Molinero i Pere Ysàs (coords).

Ed. Icària 2010. Preu: 20€

Resum: El llibre fa palès la gran aportació de les associacions veïnals en la vertebració de municipis més dignes i participatius i el seu paper en l’enderrocament de la dictadura franquista. Aquests són els eixos centrals de la publicació “Construint la ciutat democràtica: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició”

La investigació, una aposta de la Fundació CONFAVC per recuperar la memòria històrica del moviment veïnal, ha estat desplegada per un equip d’historiadors i historiadores del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la Unversitat Autònoma de Barcelona (UAB), i ha comptat amb el recolzament del Memorial Democràtic.