A-porta participa al 2on Congrés Català de Pobresa Energètica

El projecte A-porta ha participat al 2on Congrés Català de Pobresa Energètica que s’ha celebrat a Barcelona els dies 8 i 9 de novembre, per fer front comú i donar resposta a aquesta emergència i garantir els drets energètics. Al Congrés hi han pres part més de 100 ponents, entre ells, el coordinador del projecte a la Zona Nord de Barcelona i Campclar (Tarragona), Celso Pérez, que ha intervingut aquest dijous 8 a la taula rodona “Iniciatives d’abordatge de la pobresa energètica: iniciatives més enllà de l’acció específica”.  (Veure programa sencer).

Celso Pérez ha explicat el desplegament d’A-porta que s’ha fet els darrers dos anys als barris barcelonins de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb l’objectiu entre els Picaportes – un equip de persones del mateix barri que van porta a porta a casa dels seus veïns i veïnes- d’assessorar sobre pobresa energètica, com fer front a les factures dels subministraments bàsics i com adoptar hàbits més eficients en els consums energètics. El coordinador d’A-porta ha explicat alguns dels darrers resultats obtinguts a la Zona Nord, on el programa veïnal A-porta s’està desplegant des de fa 2 anys.

 

Un 39% de les llars visitades a la Zona Nord de Barcelona pateixen vulnerabilitat energètica

De les gairebé 2.200 llars que han assessorat els Picaportes, a quasi un 40% patien algun tipus de vulnerabilitat energètica (no adequació de la llar al fred i la calor, retard en el pagament de les factures d’aigua, llum i gas i altres). D’aquestes, un 13% de les llars tenen un alt grau de vulnerabilitat energètica i a un 26%, un grau mig. Les llars identificades amb pobresa energètica extrema són les que pateixen problemes estructurals per afrontar el fred o el calor (finestres i portes trencades o mal aïllades, humitats, etc.), carències en equipaments bàsics (escalfador d’aigua, dutxa, radiadors, etc.) i alta dificultat econòmica per afrontar el pagament de factures.

Un 21% de les llars visitades no estan adequades al fred i un 17% no ho estan a la calor. A més, de les 412 llars visitades a la Zona Nord, un 28% han hagut de retardar el pagament de les factures, i a un 13% d’aquestes el retard en el pagament s’ha produït dues o més vegades.

La taxa de llars amb problemes relacionats amb consums energètics és d’un 41% i d’aquests, un 6% són llars que tenen els subministraments punxats. La resta (un 59%) són llars sense problemes relacionats amb els consums energètics.

Un 38% de les llars visitades pels Picaportes tenen problemes relacionats amb el consum d’aigua i un 6% tenen els subministraments d’aigua punxats. Sortosament, a la Zona Nord un 57% de les llars visitades no tenen problemes relacionats amb el consum d’aigua.

Quant a les llars amb problemes estructurals de l’habitatge, un 28% pateixen problemes d’humitats; un 4% tenen degoters i un 9% tenen materials de fusta podrits.

A Barcelona són 170.000 persones les que no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en els mesos de fred o bé que van endarrerides en el pagament dels rebuts de subministraments bàsics com l’aigua, el gas i l’electricitat.

De les dades totals recollides als tres barris de Barcelona, els Picaportes han fet un total de 1.352 entrevistes, aconseguint que obrissin la porta 2.179 de les 3.097 llars visitades. La tasca dels i les Picaportes en aquesta zona ha aconseguit donar solució a les llars amb problemes econòmics puntuals per afrontar el pagament de factures; assessorar les llars amb sobrecost a les factures, o que estaven mal adaptades i facilitar informació a les llars amb hàbits de consum dolents.