El 42% del veïnat de Can Peguera està en atur i dels que treballen el 65 % creu que el seu salari no és suficient

Segons dades de la de la Comissió de Seguiment d’A-porta desplegat al barri barceloní de Can Peguera (Nou Barris), un 42% del veïnat visitat està en atur i dels que tenen feina el 65% creu que el seu salari no és suficient. Altres dades obtingudes amb A-porta, mostren que dels aturats i aturades entrevistats, un 67% està en cerca de feina tot i que no en troba, i un 13% no busca feina.

Per tal d’informar i fer partícip del Pla de Futur i fer un diagnòstic laboral al veïnat de Can Peguera de Barcelona, ara fa uns dies es presentaven al barri algunes de les conclusions del projecte A-porta desplegat entre el 8 de novembre de 2017 i el 30 de maig del 2018. El projecte dut a terme permetrà fer una diagnosi per la futura creació de projectes de dinamització laboral al barri.

Durant aquests mesos, els assessors porta a porta del projecte (els picaportes que són veïns del mateix barri) han fet un desplegament a 648 habitatges del casc antic de Can Peguera, essent 431 les llars a on es va realitzar l’entrevista (un 67%) que suma un total de 263 hores. El total de visites realitzades al barri ha estat de 1.936. Cal destacar l’èxit de l’obertura de portes a la zona, arribant al 81% d’obertura dels habitatges.

Les conclusions del barri s’han presentat a la seu de l’AV de Can Peguera, davant de persones representants de la mateixa entitat veïnal de Can Peguera, del departament de model urbà de l’Ajuntament de Barcelona; del districte de Nou Barris, Barcelona Activa, el Casal La Cosa Nostra, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Pla Comunitari de Can Peguera, l’IesMed i la Fundació de la CONFAVC, encarregada del projecte A-porta.

Dels resultats de les enquestes fetes als veïns sobre el seu nivell satisfacció del barri, un 94% de les llars entrevistades (398) han respost positivament i un 6% (26 llars) han assegurat no estar satisfets amb el barri.

Radiografia laboral de Can Peguera

Un dels objectius del desplegament del projecte A-porta a Can Peguera, conèixer la situació laboral dels seus habitants, mostra que del 54% de les persones del barri enquestades que es troben en edat laboral, 561, un 42% estan sense feina, essent la mitjana d’edat els 40 anys. Un 58% disposen de feina en l’actualitat i d’aquests, el 65 % creu que el seu salari no és suficient i un 30% vol canviar de feina. Els sectors amb més ocupació dels habitants de Can Peguera són: els serveis (16%), l’assistència a la llar (15%), el comerç (12%) i l’hostaleria (9%). Sobre el tipus de jornada, un 71% fan jornada sencera i el 29%, jornada parcial. Quant al tipus de contracte, un 61% dels veïns tenen contracte indefinit; un 31% tenen contracte temporal i un 8% són autònoms.

Dels aturats i aturades entrevistats a Can Peguera, un 67% està en cerca de feina tot i que no en troba, i un 13% no busca feina. A més, un 55% no rep cap prestació, enfront del 44% que sí la rep. Dels veïns i veïnes que reben la prestació, un 33% diu que aquesta no és suficient per cobrir les necessitats bàsiques. Per la qual cosa, un 46% necessita ajuda externa tot i que d’aquest 46% un 31% no rep aquesta ajuda externa. El 69% que rep l’ajuda externa per cobrir les necessitats bàsiques, ho fa de familiars o de l’administració pública.

Nivell d’estudis

El 15% de les persones enquestades està realitzant algun tipus d’estudis en l’actualitat. D’aquest 15%, un 63% són menors de 24 anys. Un 29% de les persones en edat laboral de Can Peguera (556) tenen el títol d’EGB o la ESO; un 17% han fet estudis primaris o Cicles Formatius de Grau Mig; un 7%, Cicles Formatius de Grau Superios; un 13%, Batxillerat i un 12% tenen estudis superiors. Sense estudis o amb estudis sense finalitzar s’ha comptabilitzat un 5% dels veïns i veïnes de Can Peguera.

Coneixement del Pla de Futur

Un dels motius del desplegament d’A-porta a Can Peguera ha estat avaluar l’índex de coneixement dels veïns i veïnes del Pla de Futur per a involucrar al veïnat a la remodelació urbanística prevista al Pla. Sobre això, de les persones entrevistades un 78% no coneixia el Pla de Futur. Del 22% de persones que sí coneixien el Pla de futur, un 88% estava al dia de la seva realitat actual.

Quant a les possibles millores a fer al barri, gairebé un 50% dels veïns i veïnes han assenyalat l’estat dels habitatges; seguit de l’aparcament (un 16%); el civisme i la convivència (15%); els carrers (14%) i la neteja, un 5%.

Cal esmentar que Can Peguera és el tercer barri on arriba el projecte A-porta, després d’haver-se desplegat en una prova pilot a Ciutat Meridiana – ara en fase de pròrroga pels bons resultats– i del barri tarragoní de Campclar des del mes de juliol passat.