La Fundació La Caixa s’apunta a A-porta, per la millora ​ ​​de la qualitat de vida de les famílies​

lacaixa1Amb la finalitat de reforçar el projecte A-porta, el 14 de novembre la CONFAVC ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa en el marc de la convocatòria d’Interculturalitat i acció social que ha obert l’esmentada Fundació pel 2016 per a per dur a terme projectes d’intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana i la cohesió social.

La rúbrica simbòlica la posat el director de l’Oficina en nom i representació de la Fundació, i el president de la CONFAVC i la seva Fundació, en, Jordi Giró.

La Caixa ha valorat l’aspecte de proximitat del projecte, i la possibilitat de donar resposta a les necessitats socials bàsiques de les famílies des del treball comunitari, en clau d’empoderament de les persones i del trencament del seu aïllament: acompanyant, porta a porta, al barri de Ciutat Meridiana.