Agbar signa un conveni amb la Fundació CONFAVC per desplegar A-porta

3El director general d’Aigües de Barcelona (AGBAR), Ignacio Escudero, amb el president de la Fundació CONFAVC, Jordi Giró, van signar el 10 d’octubre un conveni de col·laboració concretant d’aquesta manera el compromís de l’empresa d’entrar com a partner, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, per a desplegar el projecte veïnal A-porta a Ciutat Meridiana.

Aquest programa comunitari inspirat en el francès Voisin Malin, arribarà porta-a-porta a 672 habitatges de l’esmentat barri i busca poder fer un seguiments dels problemes d’eficiència energètica d’una manera personalitzada a les llars d’un dels barris barcelonins més malmès per la crisi econòmica.

Escudero va avançar les «ganes de veure com avança el projecte» que arrencarà a inicis de novembre com a prova pilot a Ciutat Meridiana. Prèviament la companyia donarà una formació especialitzada sobre eficiència hídrica a l’equip de veïns i veïnes que arribaran a les llars porta-a-porta, i participarà en la Comissió de Seguiment – com l’administració barcelonina- per a analitzar la resposta del projecte sobre la marxa i ajustar al programa segons el feed-back de la realitat quotidiana.

Per la seva part el president de la Fundació veïnal, Jordi Giró va destacar del projecte la seva vessant «d’empoderament del veïnat i de foment de la cohesió social»; ambdós objectius bàsics del moviment veïnal.

A la rúbrica també hi va assistir el vice-president d’iesMed, Alfredo Vela, cooperativa que va presentar el projecte francès a la Fundació CONFAVC i que ha assessorat entorn la viabilitat de desplegar-lo a Catalunya.