Transparència

13 d'Octubre de 2016

Enfortim la gestió transparent

CsJy0y4WIAAtxjMLa Fundació, que té la seva seu social a la Rambla Santa Mònica, 10, pl. 3 de Barcelona, i està inscrita en al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de febrer de 2008 amb el número 2404. Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones juriques. 

Subvencions

Durant l’exercici del 2017,  la Fundació ha realitzat les activitats que describim en la següent Memòria 2017. Cal destacar que la nostra Fundació, que pel 2018 té previst desplegar  sobretot el projecte A-porta; el projecte d’interculturalitat Veïnatge Divers, i activitats formatives,  (Pla de Treball 2018), compta amb un pressupost anual de 105.222€ i ha estat receptora de dues subvencions:

  • Ajuntament de Barcelona: 14.066’88 €
  • Generalitat de Catalunya: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 22.631,51 €

S’han  comptat amb els següents recursos:

Com demostra el document adjunt, la Fundació està al corrent de tots els seus pagaments a la Seguretat Social.

Amb qui treballem: