Transparència

13 d'octubre de 2016

Enfortim la gestió transparent

CsJy0y4WIAAtxjMLa Fundació, que té la seva seu social al carrer C/ Dr. Aiguader, 18 Barcelona, està inscrita en al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de febrer de 2008 amb el número 2404.

Durant l’exercici del 2016,  la Fundació ha estat receptora de dues subvencions:

  • Subvenció de la Diputació de Barcelona de l’Àrea d’Atenció a les persones, pel qual atorga pel projecte “Veïnatge divers per a la convivència” 2.458,00 €.
  •  Subvenció de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, pel qual atorga pel projecte “Fem veïnatge” 2.000,00€.

Cal assenyalar que ha comptat amb els següents recursos: