Trama

3 d'agost de 2021

TRAMA (visita la nova WEB) és una xarxa d’activitats formatives de la CONFAVC que ofereix itineraris formatius de forma variada, flexible i autogestionats per facilitar l’empoderament de les persones que formen part d’associacions veïnal i altres tipus d’associacions per tal que puguin ser actives en les seves pròpies organitzacions.

També perquè  puguin incidir en la dinàmica social, comunitària i política del territori o sector de població en el que desenvolupen llurs activitats.

 

Els objectius

  • Millorar la capacitat d’intervenció social i comunitària de les persones actives a les associacions veïnals en particular i a la resta d’associacions que puguin estar interessades.

  • Afavorir la millora del funcionament intern de les associacions veïnals i la seva presència en la vida activa dels barris i ciutats.

  • Facilitar eines per a la millor incidència política i social de l’activitat de les associacions.

  • Reforçar el rol del sector associatiu en la gestió de les polítiques públiques que afecten la ciutadania. 

  • Construir espais de coordinació i col·laboració entre associacions diferents per millorar la capacitat d’incidència en la vida comunitària dels barris i ciutats.  

Tornar