Serveis

16 de juny de 2016

quefemEls nostres serveis es basen en tres línies de treball:

Assessories

Cercar, aportar, i, en definitiva, aplicar i innovar el coneixement suposa avançar davant dels reptes actuals. Assessorem i promovem estudis sobre:

 1. Participació ciutadana:
  Bones pràctiques en polítiques locals de participació.
  Conceptes, figures i pràctiques.
 2.  Medi Ambient:
  Ambientalització d’espais i d’actes (empreses públiques, centres cívics, festes).
  Indicadors ambientals i socials (consum, fiscalitat, emissions).
  Assessorament en la consecució de certificacions ambientals a entitats del tercer sector.
  Mobilitat i contaminació atmosfèrica.
 3. Urbanisme i habitatge:
  Seguiment del Planejament local.
  Marc legal i normatiu.

Formació

Fem formació a mida dirigida bàsicament a persones vinculades al tercer sector, ja sigui voluntariat o membres dels equips tècnics, o a les persones que treballen a les administracions públiques . Ens diferenciem perquè aquesta oferta formativa està realitzada per un professorat que treballa quotidianament amb el tercer sector  o que està vinculat històricament al teixit associatiu. formacio3 Per tant ens dirigim a:

 • Persones voluntàries vinculades al teixit associatiu.
 • Equips tècnics professionalitzats del tercer sector.
 • Professionals de les administracions públiques.

Execució de projectes

Tenim una llarga experiència i compromisos adquirits en projectes i accions que incideixen en el món social. Oferim projectes de:

 • Participació ciutadana.
  Exemples: Plans de participació, Forma’t i participa, etc.
 • Gestió ambiental.
  Exemples: Implica’t amb els residus!
 • Economia social i serveis comunitaris.
  Exemples: Dinamització sociocomunitària als barris.
 • Acció social.
  Exemples: Grups d’Interacció Multicultural (GIM), Intermediació laboral per a joves.
 • Promoció del voluntariat.
  Exemples: Millora de la capacitació associativa.
 • Violència contra les dones.
  Exemples: Lluitem contra la violència des del barris. Mediadores socials contra la violència.

Tornar