Qui som

16 de juny de 2016

La Fundació CONFAVC: Estudis i recursos veïnals , es constitueix el 2007 per enfortir la capacitat d’intervenció de la ciutadania i del Tercer Sector a la societat. Amb aquest objectiu, oferim un ventall de serveis formatius i projectes que busquen reforçar els coneixements de les persones vinculades a les associacions, a la gestió pública i a la participació ciutadana.

Una Fundació disposa d’un extens ventall pluridisciplinari de persones col·laboradores , que recull l’herència plural, diversa i històrica del moviment veïnal i el treball, desplegat des del 1998, pel Centre d’Estudis i Recursos Veïnals de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC). /Càpsula audiovisual.

El Patronat

La Fundació, tal com destaca als Estatuts (pdf) / Resum Estatuts.pdf – està dirigida per un Patronat que marca els eixos temàtics de treball i la direcció de l’entitat.

El càrrec de patró és reelegible i té una durada de quatre anys, renovant-se per meitats cada dos anys, de forma que no coincideixin en la renovació President i Secretari. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un President i ha de designar també un Secretari. Es designaran com a patrons a persones que estiguin vinculades al moviment veïnal de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) així com personalitats reconegudes en l’àmbit social i ciutadà.

Actualment el Patronat està composat per:

 • President Fundació CONFAVC: Jordi Giró. (Des del 2016)
 • Secretari: Tomás Fernández. (Des del 2016)
 • Patró: Albert Torrents. (Des del 2016)
 • Patró: Saoka Kingolo. (Des del 2016)
 • Patrona: Mercè Tatjer. (Des del 2016)
 • Patrona: Zaida Palet. (Des del 2016)
 • Patró: Manuel Navas.(Des del 2016)
 • Patró: Alfredo Vela. (Des del 2016)
 • Patró: Pep Martí. (Des del 2016)
 • Patró: Andrés M. Encinas. (Des del 2016)
 • Patró: Jordi Balcells. (Des del 2016)

Tornar

Què fem?

quefemLa Fundació s’encarrega de realitzar estudis i recerca per entitats del tercer sector, pels seus equips tècnics i el de les administracions públiques que treballen en la gestió associativa, la participació ciutadana, la millora de la gestió ambiental i de la comunicació en l’actual revolució tecnològica.

Dissenyem cursos, seminaris i tallers de formació; elaborem programes i projectes; assumim iniciatives editorials per publicar documents rellevants i assessorem entorn de com planificar la comunicació per enfortir les associacions i la seva projecció social. A més, acollim i alimentem l’únic arxiu documental i històric especialitzat del moviment veïnal català heretat de la CONFAVC. Tenim sis principals línies d’actuació.

 • Formació
 •  Arxiu documental i històric especialitzat en el moviment veïnal
 • Estudis i recerca
 •  Elaboració i execució de programes i projectes
 •  Publicacions
 •  Comunicació

Tornar

En què creiem?

La Fundació CONFAVC és una organització oberta, creada amb la voluntat d’enfortir el poder d’intervenció de les organitzacions del tercer sector i, especialment, el de les entitats veïnals. És una eina de progrés que s’impulsa des de la realitat d’un moviment social autònom, el veïnal, amb la voluntat de donar instruments de suport a la tasca quotidiana de les persones vinculades al teixit associatiu.

No seguim consignes ni doctrines: el nostre compromís és amb una societat més participativa, igualitària, sostenible i solidària .

Destinataris:

 • Associacions i organitzacions del tercer sector
 •  Personal tècnic de les entitats
 • Tècnics i tècniques de les administracions públiques
 •  La societat en general

qualitatsParticularitats:

 • Formació i projectes a mida segons les necessitats
 •  Enfocament pràctic
 • Presència al territori català
 • Equip tècnic i docent coneixedor del món social                                                                      

Tornar

Com ho fem?

El treball de la Fundació s’emmarca en l’àmbit de la intervenció social, urbana, ambiental i econòmica dels territoris. En aquest sentit oferim serveis per:

 • Canalitzar estudis i investigacions a persones expertes en els temes
 • Dissenyar els continguts de les polítiques veïnals per millorar les condicions de vida de les ciutats i pobles de Catal
  unya
 • Suggerir debats i iniciatives entorn de la gestió del territori
 • Generar punts de trobada amb altres entitats, per provocar noves reflexions a l’entorn de l’urbanisme…

 Tornar

On ens pots trobar?

Adreça: Rambla Santa Mònica, núm. 10, pl. 3 , 08002 Barcelona

Telèfon: 932 688 980 E-mail: fundacio@confavc.cat

Telèfon cooperativa Ser Barri SCL: 932 688 980 E-mail Ser Barri SCL: serbarri@confavc.cat

Horari d’atenció: De dilluns a dijous, de 10.30 a 19 h. Divendres de 9 a 14h