Guia de Govern local

29 de juny de 2016
guiadelgovernlocalAutoria: Bonet i Marí, Jordi i Ubasart i Gonzàlez Gemma.
Col·lecció Biblioteca de Recursos Veïnals. Barcelona: Icaria, 2010. Preu: 13€
Resum: Sovint la ciutadania desconeixem com s’organitza i com funciona l’administració municipal, així com des de la ciutadania i de les entitats es pot incidir-hi i participar-hi.
L’objectiu de la guia és apropar i fer accesible l’organització i el funcionament de l’administració municipal a les associacions i a la ciutadania