Guia pràctica de la gestió de conflictes en el teixit associatiu

29 de juny de 2016

Guia Gestio ConflictesAutoria: Pastor, Xavier (coord) Morillas, Judith; Peris, Cristina; Morenos, Laura; Crespo, Araceli. Barcelona: Editorial Mediterrànea, 2005. Exemplars en castellà i en català. 11€

Resum: Aquesta guia pretén ajudar a les persones que formen part de les organitzacions sense ànim de lucre a abordar i a solucionar els seus conflictes amb èxit, a partir de la seva observació, del seu estudi i del seu possible tractament.

En aquest moment de canvis i reptes constants, el teixit associatiu, tot i la seva gran tradició i la seva llarga trajectòria, no està exempt de conflictes.

Aquesta guia s’inscriu en el convenciment que calen noves formules de gestió del conflicte que permetin continuar avançant en el creixement i desenvolupament del teixit associatiu i de la seva capacitat d’incidència social i comunitària.